kasteel temp

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het steunen en bevorderen van de Gezondheidszorg in Voorschoten en daar buiten.

Meer...

Werkwijze

SSGV voert zelf geen projecten uit, maar ondersteunt zaken incidenteel met een financiële bijdrage.

Meer...

Aanvraag doen

Als u vooraf wilt weten of uw project kans maakt op ondersteuning, of u heeft een andere vraag, dan kunt u via deze site een vraag stellen aan het bestuur.

Meer...

Schenkingen, erfstellingen en legaten zijn welkom en zullen worden gebruikt als onderdeel van het vermogen van de stichting.

Afdrukken E-mailadres

De doelstelling van de Stichting is het steunen en bevorderen van de

Gezondheidszorg in Voorschoten en daar buiten.

Hoe dit wordt nagestreefd  kunt u lezen in Aanvragen, onder Werkwijze en Voorwaarden

Afdrukken E-mailadres

De Steunstichting Gezondheidszorg Voorschoten (voluit: Stichting tot Steun aan en Bevordering van de Gezondheidszorg in Voorschoten) is opgericht in 1979.

Het kernvermogen van de stichting is afkomstig van de voormalige Voorschotense kruisverenigingen en ligt voor een groot deel vast in een tweetal gezondheidscentra (Jan Evertsenlaan en Wijngaardenlaan), die door de stichting worden geëxploiteerd. Daarnaast is er ruimte voor het niet structureel financieel ondersteunen van doelen in de sfeer van de gezondheidszorg.

Afdrukken E-mailadres

Gesteund door SSGV:

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • logo SSV groot
 • logo
 • logo huis website e1607176828790
 • logo leergeld1
  ...