Schenkingen, erfstellingen en legaten zijn welkom en zullen worden gebruikt als onderdeel van het vermogen van de stichting.

Afdrukken