Historie

De Steunstichting Gezondheidszorg Voorschoten (voluit: Stichting tot Steun aan en Bevordering van de Gezondheidszorg in Voorschoten) is opgericht in 1979.

Het kernvermogen van de stichting is afkomstig van de voormalige Voorschotense kruisverenigingen en ligt voor een groot deel vast in een tweetal gezondheidscentra (Jan Evertsenlaan en Wijngaardenlaan), die door de stichting worden geëxploiteerd. Daarnaast is er ruimte voor het niet structureel financieel ondersteunen van doelen in de sfeer van de gezondheidszorg.

Afdrukken