kasteel temp

Werkwijze

SSGV voert zelf geen projecten uit, maar ondersteunt initiatieven incidenteel met een financiële bijdrage.

Het doel is het steunen en bevorderen van de Gezondheidszorg in Voorschoten en daar buiten.

Door middel van schenkingen of leningen kunnen plannen werkelijkheid

worden.

Afdrukken E-mailadres

Gesteund door SSGV:

  • client
  • client
  • client
  • client
  • client
  • client
  • client
  • client
    ...