kasteel temp

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het steunen en bevorderen van de Gezondheidszorg in Voorschoten en daar buiten.

Meer...

Werkwijze

SSGV voert zelf geen projecten uit, maar ondersteunt zaken incidenteel met een financiële bijdrage.

Meer...

Aanvraag doen

Als u vooraf wilt weten of uw project kans maakt op ondersteuning, of u heeft een andere vraag, dan kunt u via deze site een vraag stellen aan het bestuur.

Meer...

Neem de volgende zaken op in de aanvraag:    

 • Gegevens over de aanvraag

  • Adres
  • Aanvrager (telefoon, email)
  • IBAN, naam rekeninghouder, plaats
 • Is er ondersteuning van het hoogste orgaan (directie/bestuur) van de subsidieaanvrager?

 • Wat houdt het project precies in?

  • Wat is het op te lossen probleem?
  • Wat zijn de activiteiten?
  • Wanneer speelt zich dit af?
  • Wat is het beoogde resultaat?
  • Wie hebben hier voordeel aan?
 • Hoeveel subsidie wordt er gevraagd?

  • Waaraan wordt de bijdrage van SSGV besteed?
  • Wanneer wilt u de bijdrage ontvangen?
  • Kan de overheid bijdragen?
  • Wat draagt u bij uit eigen middelen?
  • Wat vraagt u aan andere financiers en wie zijn dat?
 • Is er een projectplan, een begroting of ander informatiemateriaal?

 

Klik hier om naar "Contact"pagina te gaan.
Na aanvraag ontvangt u bericht van het besluit van het bestuur van SSGV, inclusief informatie over welke verantwoording nodig is.

Afdrukken E-mailadres

Gesteund door SSGV:

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
  ...