kasteel temp

 

Voorwaarden

Voorstellen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

 • Initiatieven in de sfeer van de gezondheidszorg;
 • Bij voorkeur ten dienste van inwoners van Voorschoten;
 • Uitsluitend eenmalige niet persoonsgebonden bijdragen;
 • Transparantie m.b.t. andere subsidieverleners;
 • Geen financiering van exploitatietekorten;
 • Geen situaties waar voldoende reguliere/openbare middelen c.q. voorzieningen beschikbaar zijn .

Afdrukken E-mailadres

Gesteund door SSGV:

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • logo SSV groot
 • logo
 • logo huis website e1607176828790
 • logo leergeld1
 • puzzelstuk
 • fietsmaatjes
 • demare
  ...