Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het steunen en bevorderen van de

Gezondheidszorg in Voorschoten en daar buiten.

Hoe dit wordt nagestreefd  kunt u lezen in Aanvragen, onder Werkwijze en Voorwaarden

Afdrukken